ESARET DEĞİL, CUMHURİYET!

ESARET DEĞİL, CUMHURİYET! Emeğin Cumhuriyetini Kuracağız. Ülkemizde saltanat ve hilafetin egemenliğinin sona erişini simgeleyen Cumhuriyet, 98 yaşında. Ancak 98 yılın sonunda, gerici, piyasacı, halk düşmanı politikalar