ESARET DEĞİL, CUMHURİYET!

ESARET DEĞİL, CUMHURİYET! Emeğin Cumhuriyetini Kuracağız. Ülkemizde saltanat ve hilafetin egemenliğinin sona erişini simgeleyen Cumhuriyet, 98 yaşında. Ancak 98 yılın sonunda, gerici, piyasacı, halk düşmanı politikalar

Basın Açıklamaları