2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Otizm, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan nörogelişimsel bir farklılıktır. Otizm spektrumunda olan bireylerin, nörotipik bireylerden farklı iletişim ve sosyal etkileşim becerilerine sahip olduğu görülmektedir. Otistik bireylerin başta sosyal

Basın Açıklamaları