ESARET DEĞİL, CUMHURİYET!

ESARET DEĞİL, CUMHURİYET!
Emeğin Cumhuriyetini Kuracağız.

Ülkemizde saltanat ve hilafetin egemenliğinin sona erişini simgeleyen Cumhuriyet, 98 yaşında. Ancak 98 yılın sonunda, gerici, piyasacı, halk düşmanı politikalar nedeniyle, emperyalizmle işbirliği yapan sermaye temsilcileri eliyle Cumhuriyet artık bugün yıkılmıştır!

Bugün ülkemizde bir Cumhuriyet’ten söz etmenin imkanı yoktur.

Laiklik yoksa, adalet yoksa, emeğin hakları yoksa, kadınların ve gençlerin güven içinde yaşadığı, emekçilerin alın terinin karşılığını aldığı bir ülke yoksa, Cumhuriyet de yoktur.

Emperyalizmle, gericilikle, piyasacılıkla Cumhuriyet’in yan yana gelemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır.

Tüm baskılara rağmen emperyalizme, gericiliğe ve piyasacılığa teslim olmayan, bağımsızlığı, ilericiliği, kamuculuğu, laikliği ve adaleti temsil eden bir Cumhuriyet’i arayan milyonlarca yurttaşımızın varlığı da ortadadır.

Esarete karşı ayaklanan Türkiye halklarının elleriyle var edilmiş olan Cumhuriyet, bugün bir kez daha emekçilerin mücadelesinde yerini alıyor. Günümüz, esarete karşı yeniden, yeni bir Cumhuriyet için mücadelenin günüdür.

Ülke yönetiminin tek adama devredilmesine, halkın iradesinin Saray’da alınan kararlarla yok sayılmasına karşı, emekçiler, kadınlar ve gençler, yani bizler, halkın iradesine dayanan, emekçinin alın teriyle kurulan gerçek bir Cumhuriyet’te inat ediyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyet’i kuran Mustafa Kemal Atatürk, mücadele arkadaşları ve emekçi halklarımızı saygıyla anıyor ve bir kez daha ilan ediyoruz:

Cumhuriyeti esaretten kurtaracak ve onu emekçilerin ellerinde yeniden var edeceğiz.

Özgürce, barış içinde yaşayacağımız ülkeyi, emeğin cumhuriyetini, Sosyalist Türkiye’yi mutlaka kuracağız.

Türkiye İşçi Partisi

Paylaş: