Çark Başak 13. Sayı

YÜRÜYORUZ GÜZEL GELECEĞE Bu düzen işçinin alın teriyle sefahat süren yüzde 1’in düzenidir! İşçiler, emekçiler, emeğiyle geçinenler yüzde 1’in düzenine teslim olmayacak! Aydınlık, sağlıklı, eşit ve

Genel

SALGINA KARŞI KAMUSAL ÇÖZÜM!

Ülkemizin corona virüsü tehdidi altında olduğu resmi olarak bir vakanın saptanmasıyla birlikte netleşmiştir. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamadan bu yana tüm yurttaşlarımıza alabilecekleri kişisel önlemler bildirilmektedir. Bu

Genel