BU BİR KATLİAM YASASIDIR!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, hayvanların korunmasıyla hiçbir ilgisi olmayan, tersine sokakta yaşayan kedilerin ve köpeklerin toplanıp

Basın Açıklamaları