TİP BİLİM KURULU – SAĞLIK POLİTİKALARI BELGESİ

Yirmi yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı uluslararası sermaye kuruluşlarının da desteğini alarak sağlık hizmetlerini büyük ölçüde piyasalaştırmış, sağlık hizmetlerini alınıp satılabilen bir meta haline getirme konusunda önemli bir mesafe almıştır. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adıyla yaratılan illüzyon özellikle pandemi döneminde dağılmış, neoliberal politikaların sağlık alanında oluşturduğu tahribat tüm gerçekliğiyle ve acı bir şekilde yurttaşlarımız tarafından deneyimlenmiştir.

Bugün gelinen noktada “paran kadar sağlık” anlayışı sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirmiştir. Yurttaşlar sağlık hizmetlerine erişememekte, acil servisler dolup taşmaktadır. İlaçlar ve tıbbi malzemeler bulunamamakta, ameliyatlar ertelenmektedir. Sağlık gereksinimini karşılayamayanlara özel hastaneler adres gösterilmekte, yurttaşlar yüksek miktardaki ödemelerle uğraşmaktadır. Hastalar yardım kampanyalarına mecbur bırakılmakta, devlet en asgari sorumluluklarını bile yerine getirmemektedir. Sağlık göstergeleri gün geçtikçe kötüleşmektedir. Sağlık emekçileri şiddetle ve her gün yenisi eklenen hak gasplarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Kısacası, bu sistemin sağlıktan para kazanan patronlar dışında kimseye faydası bulunmamaktadır.

Türkiye İşçi Partisi olarak sağlık alanındaki yıkımı görmekte ve ülkenin yeniden kuruluş sürecinde buradaki enkazın kaldırılarak toplumdan ve emekçilerden yana bir sağlık sisteminin kurulmasını önemsemekteyiz. Bu ihtiyaç doğrultusunda Türkiye İşçi Partisi Bilim Kurulu Sağlık Politikaları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan belge ile sağlık başlığında genel bir değerlendirme yapılması, önemli gördüğümüz bazı sorunların temel nedenlerinin işaret edilmesi ve politika önerilerimizin ana hatlarıyla sunulması amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan Türkiye İşçi Partisi Politika ve Tutum Belgesinde kısaca değinilen konular bu politika belgesinde daha geniş bir şekilde ifade edilmektedir.

Elbette mevcut durumun tüm yönleriyle ele alınması ve çözüm önerilerinin en küçük detayına kadar aktarılması birkaç on sayfalık bir metin ile mümkün değildir. Politika belgesiyle esas olarak hedeflenen bu alana dair partimizin tutumunu çerçevelendirmek, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar için temel ilkeleri belirlemek ve sağlık alanında halihazırda sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunabilmektir.

Türkiye’nin bugün en önemli halk sağlığı sorunu kapitalizm ve onun ülkemizdeki sürdürücüsü Saray Rejimidir. Patronlar servetlerine servet katacak diye milyonlarca yurttaşımızı açlığa, yoksulluğa ve hastalığa sürükleyen bu düzene mahkûm değiliz. Sağlıklı ve insanca bir yaşam hepimizin en temel hakkıdır.

Herkesin parasız, eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişebileceği, sağlıksızlık dışında hiçbir şey sunamayan piyasacı anlayışın geri dönüşsüz şekilde sağlık sisteminden silineceği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.

*Politika belgesine aşağıdaki görsele veya butona tıklayarak erişebilirsiniz.

Paylaş: