TİP İl ve İlçe Kongreleri

Türkiye İşçi Partisi il-ilçe kongrelerini düzenlemeye başladı. Duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz.

Türkiye İşçi Partisi Olağan Kongresi

Partimizin 24.06.2021 tarihinde “Selanik Caddesi 35/4 Kızılay/ANKARA” adresinde, saat 11:00’da çoğunluklu, çoğunluk sağlanamaması durumunda 25.06.2021 tarihinde saat 11:00’da yine aynı adreste çoğunluksuz olarak yapılacak Olağan Kongresi’nin gündemi aşağıdaki gibi olup gereği için bilgilerinize sunulur.
Tarih: 08.06.2021

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ OLAĞAN KONGRESİ
KONGRE GÜNDEMİ

GÜNDEM
1- Açılış
2- Kongre divanı seçimi
3- Genel Başkan, Merkez Komite Asil ve Yedek Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin oylanması
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış

 

Paylaş: