SALGINA KARŞI KAMUSAL ÇÖZÜM!

Ülkemizin corona virüsü tehdidi altında olduğu resmi olarak bir vakanın saptanmasıyla birlikte netleşmiştir. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamadan bu yana tüm yurttaşlarımıza alabilecekleri kişisel önlemler bildirilmektedir. Bu önlemler arasında en yaşamsal olanları;
-Hapşırma, aksırma, öksürme sırasında kağıt mendil kullanmak veya kolla ağzı ve burnu kapamak,
-Elleri su ve sabunla düzenli olarak yıkamak, kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunmamak,
-Geleneksel selamlaşma biçimlerimiz olan tokalaşma, öpüşme ve sarılmadan bir süre kaçınmaktır.
Tüm yurttaşlarımızı bu önlemleri almaya çağırıyoruz.

Ancak dünya geneline yayılan bu ciddi hastalığa karşı kişisel çabalar yeterli değildir. Devletin tüm yetkili kurumları hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki önlemleri almalıdır.
1- Corona virüsüne karşı en yüksek risk grubunda olan, ölümlerin en sık görüldüğü 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan yurttaşlara kullandıkları ilaçlar ücretsiz verilmelidir.
2- Hastalığın artan bir hızla yayıldığı ve 14 günlük bir kuluçka süresi olduğu bilinmektedir. Özellikle kalabalık ortamlarda bulaşmayı önlemek için tüm okullar ve üniversiteler eğitime en az iki hafta ara vermelidir.
3- Aynı nedenle kalabalık ortamlarda çalışan emekçilerin tümüne en az iki hafta ücretli idari izin verilmelidir.
4- Corona virüsünden etkilenmeye en açık olanlar hastalarla sürekli temas halindeki sağlık emekçileridir. Sağlık emekçilerinin hastalıktan korunması, yurttaşlara en iyi biçimde sağlık hizmeti sunabilmesi için gerekli tüm ilaç, malzeme ve donanımlar sağlanmalı, sağlık emekçilerinin aşırı yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi için iş rotasyonları yeniden düzenlenmelidir.
5- Kamu hizmeti veren tüm kurumlar dezenfeksiyon ve korunma amaçlı malzemelerle donatılmalıdır.
6- Dezenfeksiyon ve korunma amaçlı temel malzemeler karaborsa ve vurgunculuğa karşı halka ücretsiz sağlanmalıdır.
7- Borçlarından ötürü elektrik ve suyu kesilmiş yurttaşların kişisel hijyenlerini sağlayabilmeleri için bu hizmetlere erişimi sağlanmalıdır.
8- Salgının yaratacağı ekonomik yük, kamu ya da özel sektörde çalışan işçiler, emekçiler, emekliler, kent merkezlerinde ya da kırsal kesimde kendi işinin sahibi küçük işletme sahiplerince değil devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu yük ek vergilerle halkın sırtına kesinlikle bindirilmemelidir.
9- Bugün ve gelecekte yaşanabilecek her türlü hastalık, salgın, vb. durumlara karşı halk sağlığını korumanın tek yolu olarak piyasacı anlayış terk edilmelidir.

Karşı karşıya kaldığımız halk sağlığına yönelik bu büyük tehdit ancak ve ancak yetkililerin bilimsel uyarıları dikkate alarak atacakları adımlarla ve hastalığın seyriyle ilgili gerçekleri halktan saklamamakla ortadan kaldırılabilir.

Tüm yurttaşlarımızı kamu yararına toplumcu sağlık mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Paylaş: