LİBYA TEZKERESİNE HAYIR

AKP iktidarının Türkiye’yi ve gencecik evlatlarımızı Libya’da süren kirli savaşın parçası haline getirmesini kabul etmiyoruz.

AKP, bugün mecliste görüşülecek tezkere ile orduyu bir kez daha İhvan hareketi ve cihatçı güçler adına savaşa sokmak istemektedir.

Karşı karşıya olduğumuz, “din ve millet” soslu büyük bir ihanettir.

AKP iktidarı, Libya’da İhvan üzerinden yayılmak amacıyla, Kaddafi’nin devrilmesine, NATO müdahalesine destek vermiştir. Müteahhitlik, silah ticareti ve enerji kaynakları için yeni sahalar arayan patron sınıfı ile onların temsilcisi AKP iktidarı, halkımızı ve ülkenin geleceğini ateşe atmaktadır.

Bu yayılmacı, yabancı ülkelerin iç gündemlerine müdahaleci politika, dönüp dolaşıp yine ülkemizin başına dert açmaktadır. Türkiye, her türlü savaş ve müdahale senaryosunun öznesi ve nesnesi haline dönüşmektedir. Dahası, tezkereyle AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar görülmemiş yetkiler verilmek istenmektedir.

Türkiye, Erdoğan’ın babasının çiftliği değildir.
Savaş, halkımızın çıkarına değildir.
Türkiye emekçilerinin, hiçbir ülkenin toprağında, zenginliğinde gözü yoktur.
Cihatçı güçler dostumuz değildir.

Evlatlarımızın, patronların ve iktidarın hırslarına kurban edilmesini reddediyoruz.

Libya’ya asker gönderme tezkeresine “hayır” diyoruz.

Halkın çıkarlarını düşünen, onurlu ve vicdanlı tüm yurttaşlarımızı, tezkereye “hayır” demeye çağırıyoruz!

Libya’ya asker gönderme tezkeresine, “din ve millet” soslu bu büyük ihanete hayır!

Evlatlarımızın, bu kirli savaşta patronların ve AKP’nin hırslarına kurban edilmesini reddediyoruz.

Halkın çıkarlarını düşünen onurlu tüm yurttaşlarımızı, tezkereye “hayır” demeye çağırıyoruz!

Paylaş: