HASTA SÜRELERİ HAKKINDA MECLİS SORU ÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak Anayasa’nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

Saliha Sera Kadıgil
İstanbul Milletvekili


İstanbul Tabip Odası’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı MHRS ekranının göründüğü görselde, bir hasta için ayrılan muayene süresi 10 dakika olmasına rağmen aynı zaman diliminde 3-4 hastaya randevu verildiği görülmektedir.  Tabip Odası, şahsınıza çağrıda bulunarak, “Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır” ifadelerini kullanmıştır.

Bu bağlamda; 

  • Yarattığınız sistemde; bir hastaya gerekli tetkiklerin yapılması doğru teşhisin konulması ve uygun tedavinin tespit edilebilmesi için ortalama 2 dakikalık süreyi yeterli bulurken neden kurucusu olduğunuz Medipol Hastanesi’nde randevu süreleri 20 dakika aralıkla verilmektedir?  
  • Özel hastanenizde her bir hasta için 20 dakikada en az 8 “sıradan vatandaş” muayene olabilecekken neden “zaman israfına” yol açan bu uygulamayı tercih ediyorsunuz ve daha fazla kardan vazgeçiyorsunuz? Hastaneniz “zararını”, yeni dönemde de, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi ve makine teçhizat desteği gibi daha önce aldığınız devlet teşvik destekleriyle mi kapatacaktır?
Paylaş: