TİP BİLİM KURULU – YAŞAMI YENİDEN ÜRETEBİLEN KENT VE KIR İÇİN İLKELERİMİZ VE YOL HARİTAMIZ

TİP Bilim Kurulu Kent ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubu olarak hazırladığımız bu raporda amacımız, bir taraftan 1980’li yıllarda başlayan ve son 20 yılda giderek yoğunlaşan sermayenin emeğe ve doğaya saldırısını içeren neoliberal politikaların kentsel ve kırsal alanlarda yarattığı tahribatın bilançosunu çıkarmak, diğer taraftan da kır ve kentleri eko-sosyalist bakışla insanlar ve hayvanlar için yaşanabilir kılacak çözümler geliştirmektir. Bu hedeflere ulaşmanın yolunun üretim araçları ve faktörlerinin, toprağın ve emeğin özel mülkiyetten özgürleştirilerek meta-dışılaştırılarak toplumsallaştırılmasından, yani sosyalizmden geçtiğini biliyoruz.

Sosyalist bir iktidarın inşasını önceliklendiren sosyo-mekansal politika ve uygulamalara ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle bu metni kaleme aldık. Söz konusu politika ve uygulamaları; neoliberalizmin mekandaki güncel-global somutlaşması olarak buldozer kentleşme, bunun yarattığı yerinden etme-el koyma-mülksüzleştirme-proleterleştirme süreçlerinin, kentsel yoksulluk ve sosyal-mekansal eşitsizliklerin sürekliliği, buldozer kentleşmeye karşı kentsel alanda boy veren sosyal mücadeleler, yapı işçisinden emekçileşen mimarına bu yoğun inşaat faaliyetlerinde istihdam edilen emekçilerin durumu gibi tartışma eksenleri ve doğal-kültürel müşterekler, müşterekleşme, özyönetim, sosyalist planlama, kent hakkı kavramları çerçevesinde geliştirdiğimizi belirtmek isteriz. Metnimizin sonundaysa, yaşam alanlarımızın sosyalizmin 21. yüzyıl dünyasındaki anti-kapitalist hareketlerin bir kısmını önceki cümlede andığımız değer-ilke ve tartışmalarıyla güncellenmiş ilkeleriyle yeniden inşası ve doğanın iyileştirilmesinde, partinin gelecekteki belediyecilik faaliyetlerine kılavuzluk edebilecek, geçiş süreci hedefleri ve bunlara ulaşmayı sağlayacak politika önerileri yer almaktadır.

TİP Bilim Kurulu, Kent ve Yerel Yönetimler Çalışma Grubunun hazırladığı “Yaşamı Yeniden Üretebilen Kent ve Kır İçin: İlkelerimiz ve Yol Haritamız” adlı belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş: