Uğurlar olsun Metin Ağabey… Sana sözümüz devrimdir!

Türkiye’nin devrim ve sosyalizm mücadelesinin çınarlarından, Marksist aydın, partimizin kurucularından ve Parti Meclisi üyemiz Metin Çulhaoğlu’nu kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayısız makalenin, kişisel ve ortak onlarca kitabın yazarı olmanın yanı sıra pek çok esere makale, önsöz ve çevirileriyle katkıda bulunan Çulhaoğlu, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

1947 yılında Balıkesir’de doğan Metin Çulhaoğlu, sosyalizm ve devrim mücadelesiyle öğrencilik yıllarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tanıştı ve 1968-1969 yılında ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü’nün yöneticiliğini yaptı. Aynı yıllarda Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) üye oldu.
1971 faşist muhtırasında kapatıldıktan sonra yeniden kurulan Türkiye İşçi Partisi’nde sorumluluk alan Çulhaoğlu, Yürüyüş dergisinde sırasıyla yazar, yazı işleri müdürü ve başyazar olarak görevler üstlendi.

1979 yılı itibariyle arkadaşıyla birlikte Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başlayan Çulhaoğlu, 12 Eylül darbesinin ardından 1983–1986 yılları arasında cezaevinde kaldı.

1986’da tahliyesinin ardından Gelenek dergisi kolektifinin kuruluşuna öncülük etti. Sosyalist Türkiye Partisi (STP) ve ardılı Sosyalist İktidar Partisi’nin kuruluşunda sorumluluklar üstlendi.
Birleşik Sosyalist Parti (BSP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Türkiye Komünist Partisi’nde merkezi düzeyde görevler alan Çulhaoğlu, 1993-2001 yılları arasında yoldaşlarıyla birlikte Sosyalist Politika dergisini çıkardı.

Gezi Direnişi’nin ardından sosyalist hareketin yeniden kuruluş ihtiyacına yanıt vermek üzere Halkın Türkiye Komünist Partisi’nin (HTKP) ve Birleşik Haziran Hareketi kuruluşlarında yer aldıktan sonra Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşu için çalışmalara katıldı. 7 Kasım 2017’de tekrar kurulan Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) Merkez Komitesi ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu.

Türkiye işçi sınıfı, 55 yıl boyunca kesintisiz biçimde örgütlü olarak sosyalizm mücadelesine katkı koyan, arkasında sayısız eser bırakan, 1970’li yıllardan bu yana binlerce devrimcinin yetişmesine katkı koyan devrimci Marksist bir aydınını, örnek bir bolşevik önderini kaybetti.

Metin Çulhaoğlu, 12 Mart cuntası, 12 Eylül darbesi, Sovyetler Birliği’nin çözülüşü gibi sosyalizme ve emek hareketine yönelen pek çok saldırı karşısında doğruda durmanın inadını sergiledi. Hayatını, işçi sınıfının iktidarı için mücadeleye adadı.

Sosyalizmin kitlesel bir güce dönüşmesi için yola çıkan hareketimizin fikri önderliğini yaptı. Devrimin, yalnız bir grubun, bir ekibin yaptıklarıyla değil, sosyalist hareketin bütün olarak gelişiminin ürünü olacağını, bir aradalığı, birlikte ilerlemeyi öğütledi. Tek tahammül edemediği, grup/parti çıkarlarının, halkın ve sınıfın çıkarlarının üstüne konmasıydı.

Tüm Türkiye İşçi Partisi üyelerinin, on yıllar boyunca birlikte mücadele ettiği tüm sosyalistlerin, Türkiye sosyalist ve devrimci hareketinin, uğruna ömrünü verdiği işçi sınıfının başı sağ olsun.

Metin Çulhaoğlu’na, Metin ağabeye, Metin yoldaşımıza sözümüz devrimdir.
Yaşasın devrim ve sosyalizm!

NOT: Metin Çulhaoğlu yoldaşımız, 18 Ağustos Perşembe günü Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te düzenlenecek törenin ardından 16.00’da Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Paylaş: