Saray İktidarının Anayasa Değişikliği Teklifine HAYIR!

Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi AKP, MHP ve BBP’nin Anayasa değişikliği teklifine ilişkin partinin tavrını ele almış ve şu kararı almıştır:

1- Koltuk ve seçim hesapları uğruna anayasadaki laiklik ilkesinin aşındırılmasını kabul etmiyoruz. Keyfi yönetimini kalıcılaştırmak adına anayasadaki temel ilkeleri çiğnemekte beis görmeyen, işine gelmeyen mahkeme kararlarını uygulamayan ve kanun önünde eşitlik ilkesini hiç olmadığı kadar aşındıran AKP iktidarının toplumun bütününü ilgilendiren bir konuda anayasa değişikliği önerme meşruiyeti bulunmamaktadır. Söz konusu anayasa değişikliği önerisi, ülkemizin gerçek sorunları karşısında söyleyecek hiçbir sözü kalmamış AKP iktidarının nefret söylemi ve din istismarı ile, hukuku araç haline getirerek siyasi çıkar sağlama arzusunun bir ürünüdür. Yargının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararı bir kez daha gösterdi ki iktidarla değil anayasa yapmak, herhangi bir konuda yan yana durmak dahi halka dönük saldırıların parçası olma sonucunu doğuracaktır.

2- Bütün inançlara ve bir dine inanmama hürriyetine eşit mesafede olması gereken anayasanın, bir dini inancın bir yorumunu öne çıkaracak şekilde atıflar içermesi toplumsal yaşam açısından telafisi mümkün olmayan zararlara neden olur. 24. Maddede yapılması öngörülen değişiklikte, bireysel özgürlüğün temel unsurlarından biri olan kıyafetin, bir dini inanca mensup olanları güvence altına alacak, diğerlerini yok sayacak şekilde tanımlaması ayrımcılığın en açık ifadesidir. Ayrıca, anayasaya eklenmesi öngörülen ifadeler, dini inanç bahanesiyle kamu hizmetlerinde kimliği tespit edilemeyen görevlilerin varlığını veya bugünden tahmin edilemeyecek pek çok farklı uygulamayı beraberinde getirebilir.

3- Aile maddesinde yapılmak istenen değişiklik ise LGBTİ+’ları yok sayma girişimlerinin devamı niteliğindedir. Bu yurttaşlarımızın özgürlük taleplerini kalıcı olarak engelleme yönünde atılmak istenen bir adımdır. Anayasa değişiklik teklifinin gerekçesinde toplumun bir kesiminin “sapkın” olarak nitelendirilmesini de reddediyoruz.

4- Her iki değişiklik talebi de, din ve cinsel kimlikler üzerinden halkın kutuplaştırılmasına neden olacak son derece tehlikeli bir ortamın oluşmasına hizmet edecek niteliktedir.

Türkiye İşçi Partisi olarak, Kadın Büromuz, Hukuk Büromuz ve LGBTİ+ Komisyonumuzun konuya ilişkin raporları ışığında, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde söz sahibi olan demokratik kitle örgütlerinin kamuya mal olmuş görüşlerini de dikkate alarak Cumhur İttifakı partilerinin gündeme getirmiş olduğu Anayasa değişiklik teklifine “Hayır” dediğimizi şimdiden ilan ediyoruz.
Tüm kamuoyunu, iktidarın toplumu inançlar ve cinsel kimlikler ekseninde kutuplaştırmaya çalışan, halkın ve kadınların gerçek sorunlarının konuşulmamasına hizmet eden bu teklifi reddetmeye çağırıyoruz.

TİP Parti Meclisi

Paylaş: