İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bilim Emekçileri Yalnız Değildir!

23 Şubat 2023 tarih ve 126 nolu “Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin varlık nedenini ortadan kaldırarak, planlama sürecini zaman kaybına indirgeyerek, deprem bölgesinde “planlar beklenmeksizin” hızla inşaat faaliyetlerinin gerçekleşmesini buyururken, iktidarın söz konusu KHK’ya dayanarak depremzede halkın mülkiyet hakkına kadar uzanabilecek tasarruflarına karşı halkın itiraz edip, hakkını arayabileceği tüm araçları da gasp etmektedir. Esasen planlama kurumunu hiçe sayan 126 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, yasal, bilimsel, mesleki ve yaşamsal esasları ihlaline ilişkin açıklama yapan İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bilim emekçileriyse, sadece derslerde öğrencilerine anlattıklarını kamuoyu ile paylaştıkları için İTÜ Rektörlüğü tarafından önce sansürle, ardından bölüm başkanının görevden alınmasıyla korkutulmak ve cezalandırılmak isteniyor.

Bizler elbette İTÜ’yü saray rejiminin sesiyle tanıyoruz. İTÜ Rektörlüğü’nün, yıllardır kurumsallaştırdığı iktidar yandaşlığının, özellikle son 10 yılda İTÜ’yü akademide iş güvencesinin baş düşmanı haline getirdiğini, akademiyi bir “biat yuvasına” çevirmek adına elinden geleni ardına bırakmadığını, paraşüt kadrolarla liyakatın önünü kestiğini, öğrencisinden temizlik işçisine, akademisyeninden idari personeline, üniversitenin tüm unsurlarını baskı, tehdit ve sürgünle korku iklimine sürüklediğini, her muhalif sesin karşısına soruşturmalar ve ihraçlarla çıktığını biliyoruz. Bizler İTÜ’yü Kanal İstanbul projesine danışmanlık edenleriyle, döner sermaye projeleriyle sarayın inşaat seferberliğine yol verenleriyle de biliyoruz. Ancak aynı zamanda İTÜ’yü, Soma’da katledilen işçiler için İTÜ Maden Fakültesini işgal edenleriyle, akademik özgürlük ve iş güvencesi için mücadele eden 50d’li asistanlarıyla, Gezi direnişinde Taşkışla’yı revire çevirenleriyle, Taşkışla’nın otel olmasına, Gök Kafes’e, Park Otel’e karşı direnen bilim emekçileriyle, “kürsü ile ticarethaneyi birbirine karıştırmayanlarıyla” da biliyoruz. Tam da bu yüzden, bugün meslek onurunu, kamu yararını, mesleki ilke ve esaslarını savunan şehir planlama bölümü bilim emekçilerinin sözünü yükseltmenin gereğine inanıyoruz.

Türkiye İşçi Partisi Bilim Kurulu olarak mesleğine ve öğrencilerinin geleceğine sahip çıkan bilim emekçilerinin açıklamasına omuz veriyor, görevden alınan bölüm başkanı Funda Yirmibeşoğlu’nun derhal göreve iade edilmesini ve metne imza atan bilim emekçilerine ilişkin herhangi bir idari soruşturma açılmaksızın, açıklamanın yeniden web sitesinde yayınlanmasını talep ediyoruz.

Tüm yol arkadaşlarımızı, üniversite bileşenlerini ve demokratik kitle örgütlerini,

-126 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptaline ilişkin talebi yükseltmeye ve kalan 20 günlük yasal süre içinde muhalefet partilerinin Anayasa Mahkemesi’ne iptal talebiyle başvuruda bulunması için gerekli kamuoyunu oluşturmaya,

-İTÜ Şehir Planlama Bölümü bilim emekçilerinin haklı açıklamasının arkasında durmaya ve sürecin takipçisi olmaya,

-Akademik özerkliği ve özgürlükleri savunmak için İTÜ bileşenleriyle dayanışmaya davet ediyoruz.

Türkiye İşçi Partisi – Bilim Kurulu

Kent ve Yerel Yönetim Çalışma Grubu

Paylaş: