İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK İNSANLIĞI SAVUNMAKTIR!

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde” bugüne değin hak ihlalleri sebebiyle yaşamını yitiren tüm insanları saygıyla anıyoruz.

Tüm dünyada yaşam hakkı başta olmak üzere barınma, eğitim, sağlık, ulaşım, adil yargılanma, çalışma ve çevre hakkı gibi en temel insan haklarının yok sayıldığı, tarihsel kazanımların teker teker ortadan kaldırıldığı bir dönemdeyiz.

Ülkemizdeki tablo ise çok daha karanlık. Bu karanlığa son vererek eşitlik ve özgürlüğün hüküm süreceği bir ülke kurmak için;

*İşçilerin güvencesiz çalıştırılmalarına, iş cinayetlerine, emeklerinin gasp edilmesine ve sendikalaşmanın önündeki engellere karşı durmak için,

*Kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere, fiziksel, psikolojik, ekonomik vb uğradıkları tüm saldırıların karşısında durarak, çalışma hayatına katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması, İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe sokulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması için,

*Lgbti+’ların hayatın her alanında uğradıkları ayrımcılığı ortadan kaldırmak, siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmelerine karşı var olma mücadelelerine destek olmak için,

*Gençlerin eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitim haklarıyla birlikte barınma, ulaşım, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması için,

*Engelli yurttaşların eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda yaşadıkları eşitsizliklere, ayrımcılıklara, sosyal hayattan izole edilerek evlerinde kalmaya zorlanmalarına karşı sessizlerin sesi olmak için,

*Çocuklara yönelen her türlü saldırıya, yetersiz beslenmelerine, eğitim haklarından yoksun kalmalarına ve çocuk işçiliğine karşı durmak için,

*İnanç özgürlüğünü savunmak için,

*Halkların barış içerisinde bir arada ve kardeşçe yaşama iradesine sahip çıkmak için,

*Örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önündeki engellere karşı durmak için,

*Ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hakkının sağlanması ve parasız ulaşım hakkının tesis edilmesi için,

*Çevrenin talanı ve yağması karşısında doğayı savunmak için,

*Halka karşı suç işleyenlerin korunup kollanmadığı, hak mücadelesi verenlerin ise hukuksuz şekilde tutuklanmadıkları ve yargılanmadıkları bir düzeni kurmak ve adil yargılanma hakkını savunmak için,

Kısacası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrımcılığa uğrayan, hak ihlallerinin mağduru olan tüm toplumsal kesimlerin sesi olmak ve bu sesi yükseltmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Paylaş: