Bayram Günleri Yakındır: Saray düzenine son vereceğiz!

Bundan tam 99 yıl önce, 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalist işgale ve işbirlikçi padişaha karşı kanıyla, canıyla direnen yoksul Anadolu halkının Cumhuriyet isteği ve iradesi olarak ortaya çıktı.  

Başta Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyetin kurucuları tarafından çocuklara da armağan edilen bu bayram ve halkın yönetme iradesi olan Meclis, bugün Türkiye tarihinin en karanlık, piyasacı ve gerici iktidarı tarafından saldırı altındadır.

Ülkemiz emperyalist güçlere bağımlı hale getirilmiş; emekçilerin alın teriyle yaratılan kuruluşlarımız zenginlere peşkeş çekilmiş; tüm erdemleri yok etmeye yeminli, zevk ve sefa düşkünlüğünün timsali olan Saray sömürüyü, zorbalığı, örgütlü kötülüğü temsil eden bir odak olarak ülkemizin tepesine çöreklenmiştir.

Bir asır önce sırt sırta, omuz omuza emperyalist işgale direnen ve yeni bir ülke kurma düşünü gerçeğe dönüştüren Türkiye halkları, Saray Rejimi tarafından parçalanıp düşman hale getirilerek, adaletsizliğe ve yalana tutsak edilmeye çalışılmaktadır.

Aydınlık günlerde ve özgürce büyümesi gereken çocuklarımız bugün imam hatiplere mahkum edilmekte, tarikat gericiliğinin kucağına itilmekte, üstü kapatılmaya çalışılan cinayetlere kurban edilmekte, çocuk işçiliğine zorlanmakta, istismara maruz bırakılmaktadır. Saray’ın kindar nesil yaratma gayesiyle çocuklarımızın geleceği karartılmaya çalışılmaktadır.

Ancak, halkımız cumhuriyeti padişahlığa ve emperyalizme karşı direnerek kazandı ve onu Saray gericiliğine teslim etmeyecektir. Dün nasıl emekçinin değil burjuvazinin tarafında olan, barış değil savaş çağrıları yapan, bağımsızlığa karşı emperyalizme köleliği savunan, adalet yerine yalana sarılan Saray hanedanlığı İngiliz gemisine binip arkasına dahi bakmadan kaçtıysa bugün de aynısı olacaktır.

Bayram günleri yakındır, Türkiye halkları birlikte direnerek kazanacaktır.

Zafere olan inancımızla 23 Nisan kutlu olsun, sevinin çocuklar…

Erkan Baş
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı

Paylaş: