Barışta, yaşamda, kardeşlikte inat ediyoruz!

Dünya halkları salgın belasıyla, eşitsizlik ve adaletsizlikle, iklim kriziyle boğuşurken egemenler silahlanma peşinde.
Savunma sanayisi için bir yılda yapılan harcamalar 2 trilyon dolara yaklaştı ve bu son 33 yılın en yüksek seviyesi.
Adaletsizlikle mücadele etmek istemeyen bu yağma düzeni, halkları birbirleriyle savaştırmak, çatıştırmak ve kendini öyle kurtarmak istiyor.
Türkiye’de AKP ile MHP’nin başını çektiği Saray Rejimi de silahlanma yarışında uluslararası güçlerden geri kalmıyor.
Pandemi ile mücadele için Gayrisafi Yurt içi Hasıla’dan en az pay ayıran iktidarlardan olan AKP yönetimi, geçen yıl silahlanmaya 18 milyar dolara yakın kaynak aktardı. Her gün yüzlerce yurttaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybetmeye devam ediyoruz. Her gün binlerce yurttaşımız işsiz kalıyor, yoksullaşıyor. Her gün yeni bir felaket kapımızı çalıyor. Ancak yangın söndürme uçağı almayı ya da üretmeyi tercih etmeyen iktidar, sürekli yeni İHA ve SİHA üretmekle övünüyor, savaş ve çatışmaları kışkırtmaktan geri durmuyor.
Yayılmacı politikalar uygulayan bu iktidar, bölgemizdeki tüm çatışmalarda rol kapmak, emperyalist sistemdeki konumunu yükseltmek, Kürt sorununu çözümsüz bırakıp halkları birbirine düşürmek için var gücüyle uğraşıyor.
Bu bir tercih.
AKP iktidarı, koltuğunu korumak için;
Barışı değil savaşı,
Kardeşliği değil yayılmacı ve militarist politikaları,
Adaleti değil çatışmayı tercih ediyor.

Dünya haklarınının, Türkiye’de yurttaşlarımızın tercihi ise kardeşçe bir yaşam.

Yapabiliriz!
Türkiye, Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, Kafkaslarda ve Balkanlar’da adı savaşlarla, yayılmacılıkla değil barışla anılan bir ülke olabilir.
Kürt sorununu çözebiliriz.
Silahlanma için ayrılan milyarlarca doları, insanı, tüm canlıları, doğayı yaşatmak için kullanabiliriz.
Hem sınır güvenliğini sağladığımız, hem de ayrımcılığa geçit vermediğimiz bir sığınmacı politikası üretebiliriz.

Bugün 1 Eylül 2021.
Dünya Barış Günü’müz kutlu olsun.
Tercihimiz ve inadımız, barış olsun, kardeşlik olsun!

Türkiye İşçi Partisi

Paylaş: