TİP KENT VE EKOLOJİ BÜROSU – AKBELEN ORMANI’NIN KATLİ, ŞİRKET YALANLARI, EMEK-EKOLOJİ POLİTİKALARI İÇİN ÖNERİLER RAPORU

Akbelen Ormanı’nı yok edip maden sahasını genişletmek isteyen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri‘nin, 1996 yılında Aydın İdare Mahkemesi tarafından çevreye verdiği zararlar nedeniyle kapatılmasına hükmedildi.
Uzun zaman geçmesine rağmen İdare Mahkemesi kararının uygulanmaması sebebiyle 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Uzun yıllardır süren mücadele, hukuki olarak 1996 yılında kazanılmış olmasına rağmen dava hükümleri o dönemki Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanmadı.
2020 yılında yeniden İkizköylüler tarafından başlatılan hukuk mücadelesi, 2021 yılından bu yana çadır nöbeti ile devam ediyor.
Şimdi artık tüm yurtta ve uluslararası her alanda bu davaya sahip çıkma iradesi yükseliyor.
Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Örgütü, TİP Kent ve Ekoloji Bürosu ve TİP Emek Bürosu ile hazırladığımız Akbelen Ormanı’na dönük saldırı, YK Enerji’nin bu saldırının altlığını hazırlamaya çalıştığı yanlış veriler ve manipülasyonları, emek ve ekoloji politikalarına dönük önerilerimizi içeren bu raporumuzla, Akbelen’deki ve tüm yurttaki emek-ekoloji mücadelesine katkı sunmayı amaçlamaktayız.

TİP Emek Bürosu, TİP Kent ve Ekoloji Bürosu, Türkiye İşçi Partisi Muğla İl Örgütü tarafından hazırlanan rapora buraya tıklayarak ya da sayfayı aşağıya kaydırarak okuyabilirsiniz.

Powered By EmbedPress

Paylaş: