8 Kurumdan Ortak Açıklama: Mücadele Zeminlerini Güçlendireceğiz

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcileri Ankara’da bir araya geldi.

Mücadele zeminlerini ortaklaştırmak ve ortak mücadeleleri büyütmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından katılımcı kuruluşların imzasını taşıyan ortak bir açıklama yapıldı.

Basına ve Kamuoyuna,

Türkiyenin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir. İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır. Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiyenin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

Bu çerçevede, HDPnin yapmış olduğu çağrıyla 18 Ocak 2022 tarihinde aşağıda imzası bulunun siyasal yapılar olarak bir araya geldik. Bu toplantıda aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz:

  • Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi,
  • Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi,
  • Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiyenin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.

Türkiyenin bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri, mağdurları, emekçileri, kadınları, gençleri ve ekoloji mücadelesi verenleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve mücadele ortaklığını kurmanın yol ve yönetmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçler olarak üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız.

Dayanışma, mücadele ve umutla…

EMEP – EHP – HALKEVLERİ – HDP – SMF – TİP – TKP – TÖP

Paylaş: