YSK’YA SEÇİM KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SUNDUĞUMUZ DİLEKÇE

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
GENEL MERKEZİ

Sayı: 2023-014
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7393 sayılı Kanun 6 Nisan 2022 tarihinde Resim Gazete’de 31801 sayı numarası ile yayımlanmıştır. Kanunda; genel baraja, milletvekili sayısının hesaplanmasına, seçime katılma yeterliliğine ilişkin koşullara, görme engelli yurttaşlara, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık kurullarına, seçmen kütüklerine ve yeknesaklığa dair kimi değişiklikler yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” başlıklı 67 nci maddesinin son fıkrasında “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı tarafından 10 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de 32128(Mükerrer) sayı numarası ile yayımlanan 2023/121 sayılı karar ile; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116 ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir.

Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrasındaki seçimler ibaresi seçimlerin başlangıç tarihini ifade etmektedir. Nitekim, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun “Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü” başlıklı  6 ncı maddesi ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması” seçimlerin başlangıç tarihini ve bu başlangıç tarihinin “Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü” olduğunu düzenlemektedir. Buradan hareketle 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlangıç tarihi 16 Mart 2023 tarihidir.

Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler ancak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra gerçekleşecek seçimlerde uygulanabilecektir. 7393 sayılı Kanun ile 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin uygulanabilmesi ancak seçim başlangıç tarihi 6 Nisan 2023 tarihinden sonraki bir tarih olan seçimler için mümkündür. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlenmesi sebebiyle, 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren seçim kanunlarındaki değişikliklerin önümüzdeki seçimde uygulanmaması gerekmektedir.

Bu itibarla, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde, 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7393 sayılı kanundaki değişikliklerin uygulanmaması yönünde karar verilmesini talep ederiz.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
 GENEL BAŞKAN
 ERKAN BAŞ

Paylaş: