UMUDUMUZUN, İNANCIMIZIN, KARARLILIĞIMIZIN KAYNAĞI EKİM DEVRİMİ 101 YAŞINDA

Bundan 101 yıl önce işçiler ve köylüler sermaye egemenliğine karşı ayaklanarak iktidarı ele geçirdi ve Ekim Devrimi’ni zafere ulaştırarak Sovyet ülkesini yarattı.

Yoksul ve yıkık bir ülke, işçiler ile devrimcilerin emekleri sayesinde birkaç on yıl içinde dünya üzerindeki en gelişmiş toplumu haline geldi. Sovyetler Birliği ve sosyalist dünya sistemi, sadece sosyalist ülkelerdeki işçilerin değil, tüm dünya işçilerinin, ezilenlerinin, halklarının en büyük destekçisi ve kılavuzu oldu.

Aradan geçen 101 yılda Ekim Devrimi güncelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Dünya işçi sınıfı ve yoksul halkları kapitalist sömürünün en vahşi yüzleriyle tanışırken, Ekim Devrimi’nin aydınlatan ışığı daha da parladı.

Gerici ve piyasacı Saray Rejimi’nin karanlığa sürüklediği ülkemizde de Ekim’in ışığı en güçlü biçimde parlamaktadır.

Ekim Devrimi, bize, kurtuluşumuzun işçi sınıfının zaferiyle mümkün olacağını anlatmaktadır.

Ekim Devrimi, ülkemizi özgürleştirecek olan devrimin yolunu aydınlatmaktadır.

Ekim Devrimi, 101 yıl önce olduğu gibi bugün de umudumuzun, inancımızın ve kararlılığımızın kaynağıdır.

Dünya işçileri ve yoksulları Ekim’in aydınlattığı yoldan ilerleyerek yeniden zafere yürüyecektir.

Kapitalizm ve onun yarattığı çürümüşlük halkların iradesiyle yıkılacak, sömürü düzeninin kökü tümüyle kurutulacaktır.

Yaşasın dünya işçi sınıfının zafer mücadelesi!

Yaşasın Büyük Ekim Devrimi!

Paylaş: