Özel tiyatrolar için yasa teklifini sunduk. Faturaları bakanlık karşılasın

Genel Başkan Yardımcısımız ve Hatay Milletvekili Barış Atay, partimiz adına ekonomik kriz ve fahiş zamlar nedeniyle birer birer kapanan özel tiyatroların faturalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenmesine ilişkin TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Kanun teklifinde, Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu’nda, 50 kişi ve üzeri kapasitede olan ve tiyatro olarak faaliyet gösteren kültür sanat mekânlarının elektrik, su ve doğal gaz kullanım bedelleri Bakanlıkça karşılanır” şeklinde değişikliğe gidilmesini öneriyoruz.

Teklifte, enerjiyi 21. yüzyılda insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için önemli bir unsuru olarak görüyor ve ‘enerji hakkını’, temel insan haklarından biri olarak kabul ediyoruz.  Bu doğrultuda aydınlatmadan ısınmaya, iletişimden beslenmeye değin pek çok yaşamsal faaliyet için gerekli olan enerjinin, yurttaşlara sunulmasında devletin kamusal bir yükümlülüğü olduğunu savunuyoruz.

‘Özel tiyatrolar için yeni bir tanım yapılmazsa yok olacaklar’

“Pandemi dönemi boyunca gelir elde edemeyen özel tiyatrolar KDV, muhtasar, geçici vergi, gelir vergisi/kurumlar vergisi ve istihdam ettiği personelin SGK ödemelerinin yanı sıra kira, elektrik-su-doğalgaz gibi sabit giderlerle baş başa bırakılmış ve yapılan desteklerde yeterli olmamıştır. Ayrıca verilen desteklerde SGK ve vergi borcunun olmaması şartının bulunması nedeniyle birçok tiyatro bu desteklerden yararlanamamış ve tamamen mekanlarını kapatmak zorunda kalmıştır.

Ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sunan özel tiyatrolar mevcut mevzuata göre ‘tacir’ statüsü taşımakta ve birer ticari işletme olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Ve bu nedenle daha pahalı olan ‘iş yeri’ tarifesine tabi tutulmaktadır. Oysa sanatın tüm dallarının kamusal bir faaliyet olması nedeniyle özel tiyatrolar için ayrı bir tanımın acilen yapılması gerekmektedir. Aksi halde bu zor şartlar altında üretimlerine devam etmeye çalışan özel tiyatrolar ayakta kalacak gücü bulamayacak ve teker teker yok olacaktır!”

‘Faturaları bakanlığın karşılamasını talep ediyoruz’

Anayasanın 64. maddesinde yer alan “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır” ifadesinin de hatırlatıldığı teklifte şöyle devam edildi: “Ancak Ocak 2020’de 3 bin TL elektrik faturası ödeyen bir tiyatro salonuna Ocak 2022’de elektrik faturası yedi kat artarak 20 bin TL’lik fahiş zamla gelmiştir. Yani devlet anayasal görevini yerine getirmemekte sanatı ve sanatçıyı desteklememektedir.

Tiyatro sahnelerimizin birer birer kapanmaması ve mesleğini icra edemeyecek olan binlerce sektör çalışanının işsiz kalmaması için hazırladığımız yasa teklifimizde 50 kişi ve üzeri kapasitede olan ve tiyatro olarak faaliyet gösteren kültür sanat mekanlarının elektrik, su ve doğal gaz faturalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.”

Paylaş: