ÖRTÜLÜ İMAR AFFINI KABUL ETMİYORUZ!

12 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Trabzon ve Yozgat illerindeki bazı alanların orman sınırlarından çıkarıldığı duyurulmuştur.

Orman sınırları dışına çıkartılan yerlere ilişkin Resmi Gazete’ye ve parti üyelerimizin katkılarıyla hazırlanan uydu görüntülerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZAYhRKI55gHH4Es6h-DvicApEcwBzJEd?usp=sharing

Bu ilan gösteriyor ki, Marmara Adası’nda, Muğla Menteşe’de, Yozgat’ta, Sivas’ta orman vasıflı alanlar mermer ve taş ocağı faaliyetleri sebebiyle orman sınırlarından çıkarılmıştır.
Ayrıca, ilan edilen alanların pek çoğu halihazırda orman sınırında yapılaşmaya göz yumulmuş olan alanların yasal altyapısını hazırlamak anlamına gelmektedir. Bu kararname, bir nevi “imar affı” aygıtı olarak çalışmıştır. Özellikle İstanbul’da söz konusu alanların, ormanlık alanı parça parça yediği görülmektedir.
Kararnamenin dayandığı Orman Kanunu’nun EK 16. Maddesi 07/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik kapsamında;

Orman sınırları dışına çıkarılabilecek yerler Madde 5’te;
“Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler, bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilir:

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.
b) 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.
c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.” olarak tanımlanmıştır.

İmar barışı ile, ek yönetmeliklerle kaçak ve orman vasıflı alanda yapılaşma engellenmekten çok onlara yasal statü kazandıran düzenlemeler olmuştur. Orman vasıflı alanlardan taş ocağı, maden faaliyeti, enerji yatırımları için kolayca vazgeçilmesinin zemini kurulmuştur.

Orman Kanunu’nun EK 16. Maddesi ile imarın ve talanın önünün açılmasını kabul etmiyoruz.

Basının ve tüm yurttaşlarımızın bilgisine sunarız.

TİP Kent ve Ekoloji Bürosu

Paylaş: