Okullar açılıyor ama devlet hep tatilde!

Felaketlerde halka neredeyse hiçbir destek vermeyip IBAN gönderen iktidar, salgının artarak devam ettiği bu dönemde tüm sorumluluğu okullara bırakan bir genelgeyle okulları açıyor.

Evet okullar açılmalıdır! Geç bile kalınmıştır! Ancak okullar toplum sağlığını gözeten her türlü önlem alınarak açılmalıdır. Bunun için aşılamada en yüksek seviyeye ulaşılmalı, eğitim paydaşlarının tamamının aşı olması için kampanyalar düzenlenmeli, aşılar 12 yaş üstüne de açılmalıdır. Bakanlığın yayınladığı genelgede 12-15 yaş için aşılamadan söz edilmemektedir.

Sınıf mevcutlarının azaltılması şarttır. Bunun için sınıf sayılarının artırılması, yeterli öğretmen alımlarının yapılması gerekir. Bakanlığın yayınladığı genelgede; yeni dönemde öğretmen atamalarından söz edilmemiş, yapılacağına dair herhangi bir bilgi de verilmemiştir!

Okullardaki hijyen koşullarının COVID-19’dan korunmaya uygun hale getirilmesi şarttır. Bunun için hizmetli kadrosunun artırılması, hijyen ve havalandırmayı sağlayacak malzeme ve araçların ücretsiz sağlanması gerekir. Bakanlığın yayınladığı genelgede hizmetli sayılarının artacağından da söz edilmemiş, hijyenin sağlanması ise tamamen okulların bütçesine bırakılmıştır. Okulların bütçesi ise, velilerden bağış adı altında toplanan paralardan oluşmaktadır.

İktidar, bir kez daha elini halkın cebine atarak çözüm üretmeye çalışmaktadır!

Bir buçuk yıldır, yüz yüze eğitim için gerçek bir hazırlığın yapılmaması hem ideolojik hem siyasi bir tercihtir. Hijyen koşulları sağlanmış yüz yüze ve nitelikli eğitim almak isteyenler özel okula, kamu okuluna gidenlerse dinselleştirilmiş, niteliksiz eğitime mahkum edilmektedir. Piyasacı ve gerici anlayışını yaygınlaştırmak isteyen iktidar, pandemi dönemini de bulunmaz bir fırsata çevirmiştir.

Sorumluluğu okul yönetimi ve velilere bırakan bu sorumsuz yaklaşımı da depremde, yangında, selde, salgın hastalıkta çözümü yurttaşlarını soymakta bulan bir devlet anlayışını da kamusal eğitimin niteliksizleştirilmeye çalışılmasını da kabul etmiyoruz!

Eğitim olmazsa olmazdır, eğitimin sağlıklı, parasız, eşit koşullarda ve bilimsel bir içerikle yürütülmesi ise devletin birincil sorumluluklarındandır!
Okullar tüm gereklilikler yerine getirilerek açılmalıdır.

Türkiye İşçi Partisi

Paylaş: