HAYVAN KATLİAMINA HAYIR, ÇÖZÜM ETKİN KISIRLAŞTIRMA!

Kısa süre önce “devrim gibi yasa yaptık” diye demeçler veren Saray Rejimi, övündüğü yasayı uygulamamanın çaresini sosyal medya ve yandaş kanallar aracılığıyla sorumsuz bir nefret propagandası başlatmakta buldu.

20 yıl öncesine kadar merkezi ve yerel iktidarların sokak köpeklerine ilişkin uygulamaları ilkel bir vahşet gösterisinden ibaretti. Sokakta yaşayan köpekler belediyelerce zehirleniyor, çivili etlerle ve tüfeklerle öldürülüyordu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanunu, bu konuda atılan önemli bir adımdı. Kanun; Tarım ve Orman Bakanlığı’na denetleme, belediyelere ise kısırlaştırma, aşılama, tedavi etme, sahiplendirme ve birlikte yaşamı güvenli kılma sorumluluğu yükledi.

Ne var ki; geçen yirmi yılda, kanunun gerekleri yerine getirilmezken, sorunlar büyümeye devam etti. Hayvan katliamı ve işkence sürdü. O günden bugüne sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyeler ve bu faaliyetleri denetlemeyen Bakanlık ile Cumhurbaşkanı’nın kanunu hiçe sayan söylemleri, yurttaşların sokak köpeklerine düşmanlaştırılmasına, toplumun suni biçimde kutuplaştırılmasına hizmet etti. Güvenliği sağlamakla sorumlu yetkililerin ihmalleri örtbas edildi.

Kaçak veya görünüşte yasal “üretimhaneleri” denetlemeyen, kapatmayan, hayvan ticaretini yasaklamayanlar, piyasayı incitme kaygısıyla gerekli müdahalelerden kaçınanlar, “sokakta popülasyon arttı” düşüncesinin arkasına sığınırken kendi üzerine düşeni yapmadığı gerçeğini gizliyor. Denenmekten kaçınılan başarılı “ETKİN KISIRLAŞTIRMA” çözümünün getireceği yükümlülükten, birlikte yaşamı güven içinde sağlama zorunluluğundan kurtulmak için, bir kez daha katliamı tercih ediyorlar.

Kendisi dışındaki dünyayı dikkate almayan Saray Rejimi, sokak hayvanlarını kurban ederek dayanışma hissini yok etmeyi, acımasızlığı yüceltmeyi hedefliyor.

Hayvanların ne “yaşam alanı, doğal yaşam parkı” gibi süslü tabelalarla ziyarete dahi yasaklı yerlerde ölüme terk edilmesine, ne de “uyutma” güzellemesiyle kitlesel biçimde katledilmesine izin vereceğiz. Bilimsel yöntemleri savunmaktan vazgeçmeyecek, acımasızlığın yasalaşmasına müsaade etmeyecek ve birlikte güvenli yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz. Sarayın, toplumu “yurttaşların kaygılarını yok saymakla katliam yasasına evet demek” arasında tercihe mecbur bırakma oyununa karşı herkesi aklın ve bilimin ortaya koyduğu çözümlere sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Türkiye İşçi Partisi Hayvan Hakları Komisyonu

Paylaş: