Hakkımız olanı alacağız, tüm ücretler arttırılsın

Ülkemizde baskı, şiddet ve faşizmin her geçen gün yükseldiğine, demokratik hak ve özgürlüklerin gözaltılar, soruşturmalar ve cezalar ile kısıtlandığına hep birlikte şahit oluyoruz.

Halkın sıkıştırılmaya çalışıldığı bu şiddet sarmalının, gittikçe derinleşen ekonomik krizi, yoksulluğu ve sefaleti görünmez kılma çabalarının bir parçası olduğunu biliyoruz.

İktidarın ve sermayenin kendi çıkarları ve politikalarının bir sonucu olan ekonomik krizin faturasının halka kesilmesini kabul etmiyoruz.

Enflasyon oranının yükselen grafiğinin karşısında her geçen gün eriyen asgari ücretin ve tüm ücretlerin alım gücü azalırken, kirasını, faturasını ödeyemeyen ve beslenme, barınma gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ve geçinemeyen milyonlarca insan gerçekliği büyüyor.

Enflasyon oranının artmasıyla doğru orantılı olarak yapılan zamların karşısında ise asgari ücret ve tüm ücretler sabit kalıyor.

Biz, aşağıda adı geçen 7 kurum olarak halkın karşı karşıya kaldığı yıkım ve derin yoksulluğa karşı insanca ve onurlu bir yaşamı kurmak ve hakkımız olanı almak için bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında günden güne eriyen asgari ücretin arttırılması için bir dizi eylem ve etkinliği önümüze koyuyoruz.

“Hakkımız Olanı Alacağız!” şiarıyla çıktığımız bu yolda bildiri dağıtımları ve imza kampanyası ile eylem ve etkinliklerimizin sokak ayağını örerken sosyal medya çalışmaları ile mücadelemizi yaymayı ve İlçelerde, mahallelerde bir araya gelmeyi ve kampanyamızın yerel ayaklarını kurarak genişletmeyi hedefliyoruz.

Asgari ücretin ve tüm ücretlerin artırılması ve hakkımız olanı almak için mücadeleyi bırakmayacağımızı bildiriyoruz.

Tüm kamuoyunu, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini ve halktan yana halk için mücadele eden, etmek isteyen tüm milletvekillerini bizimle birlikte sesini yükseltmeye, mücadeleyi dayanışma ile büyütmeye ve kazanmaya davet ediyoruz.

Paylaş: