G(ö)reve Çıkacak Sağlık Emekçilerini Selamlıyoruz

Piyasacı sağlık politikalarının iflası pandemiyle birlikte hepimiz için en acı şekilde deneyimlenmiş ve “Sağlıkta Dönüşüm” illüzyonu artık sona ermişken, sağlık sisteminin yükünü en fazla çeken sağlık çalışanları Saray iktidarına karşı 14-15 Mart tarihlerinde bir kez daha hakları için ayağa kalkıyor. Başta hekimler olmak üzere, 14 Mart Tıp Bayramı’nı mücadeleyle karşılayan tüm sağlık emekçilerini selamlıyoruz.

Sağlıkta şiddetin engellenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, insanca yaşanabilecek ve emekliliğe yansıyacak temel ücret, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmesi, yeterli dinlenme süresi ve nöbet ertesi izin hakkı, iş yerlerindeki baskı ve mobbingin son bulması, ek göstergenin düzenlenmesi gibi acil ve temel talepleri sahipleniyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak tüm imkanlarımızla sağlık emekçilerinin mücadelesini destekliyoruz.

Bir çağrı da yurttaşlarımıza yapmak istiyoruz: Sağlık emekçilerinin verdiği mücadele aynı zamanda nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. O gün görülen sekseninci hasta olmamak için, 5 dakikada bir verilen randevularla kimse derdine derman bulamayacağı için, çöken sağlık sisteminin altında kalan sağlık emekçilerine kulak verelim. 14-15 Mart’ta acil sağlık hizmetleri dışında yapılacak iş bırakma eyleminde sağlık emekçileriyle dayanışma içinde olalım.

Sağlık emekçilerinin insanca şartlarda çalışabildiği ve emeklerinin karşılığını alabildiği, nitelikli ve bilimsel sağlık hizmetine her yurttaşımızın parasız ve eşit bir şekilde erişebildiği bir ülkeyi kurana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türkiye İşçi Partisi

 

Paylaş: