GASP EDİLEN HALKIN İRADESİDİR, SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Anayasayla güvenceye alınmış seçme ve seçilme hakkı bir kez daha çiğnendi. Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade gasp edildi. Seçimle kazanamadığını, hukuksuzluk ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan siyasi iktidar, HDP’li beş belediyeye daha kayyım atadı.

KHK hukuksuzluğu ile 6 belediye gasp edilirken, kayyım atanan HDP’li belediye sayısı 45 oldu. Haklarında hiçbir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan belediyle başkanları görevden alındı, bir kısmı tutuklandı.

Kayyımlar sonucunda üç milyonu aşkın seçmenin iradesi yok sayıldı.

HDP’li seçmenin iradesinin yok sayılması ile birlikte iktidar tüm muhalif belediyeleri kapsayacak şekilde hukuksuzluğu genişletiyor. Muhalif partilere mensup belediye başkanlarını görevden alıyor ve belediyelerin halkın ihtiyacını karşılamasının önüne hukuku hiçe sayan engeller koyuyor.

İktidar muhalif yerel yönetimleri, kayyım atayarak ve yetkilerini kısıtlayarak etkisizleştirmeye çalışıyor. İktidar, bir yönetme biçimi haline getirdiği kayyım atamalarını, siyasi muhalefeti baskı altına almak, yerel halk iradesini yok etmek, halkın yerelde örgütlenmesini engellemek için kullanıyor.

İktidarın anayasa ve hukuka aykırı tutumuna karşı çıkıyoruz. Görevden alınan belediye başkanları göreve iade edilmeli, yerel yönetimlere yönelik baskılar sona ermelidir.

Seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesine, halkın iradesinin hiçe sayılmasına; yerel yönetimlerin etkisizleştirilmesine ve yok edilmeye çalışılmasına sessiz kalmayacağız.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)
Devrimci Parti
Emek Partisi (EMEP)
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
Halkevleri
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Sol Parti
Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP)
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)
Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
Türkiye Komünist Partisi (TKP)
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

18 Mayıs 2020

Paylaş: