Filistin’de İşgale, İlhaka ve Sürgüne Hayır!

Filistinlileri yerinden etme ve işgal üzerine kurulu İsrail Devleti son yıllarda Batı Şeria’daki yerleşimleri ilhak etmeye ve Doğu Kudüs’ü de işgal-ilhak sürecinin bir parçası kılmaya çalışıyor. Son aylarda Doğu Kudüs’te, özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin evlerini zorla işgal eden devlet destekli Siyonist yerleşimcilere yönelik protestolar artınca Siyonist rejim acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Kudüs’te, İsrail İçinde, Batı Şeria’da, Gazze’de bir araya gelen on binlerce sivile plastik ve gerçek mermilerle ateş açan rejim bütün bunların kameraların önünde gerçekleşmesinden çekinmedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve bağlı kuruluşların son 72 yılda yayınlamış oldukları 300’e yakın kararı hiçe sayan İsrail Devleti, sorunun barışçıl çözümünü olanaksızlaştıracak şekilde askeri güce dayalı fiili adımlar atmaya devam etmektedir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik belgelenmiş, inkar edilemez zulüm siyasetini fütursuzca sürdürmesini olanaklı kılan başlıca unsur ise Filistinlilerin haklılığını ortaya koyan sayısız hukuki karara imza atan hükümetlerin bunların uygulanması için gerekli yaptırım kararlarına katılmama ikiyüzlülüğüdür.

AKP iktidarı da bu ikiyüzlü siyaseti sürdürmektedir. Sözde Filistin dostu sözler sarf eden AKP, işgalci rejimin en büyük ticari ortaklarından biridir. İsrail’in Türkiye’yle ihracat ve ithalatında rol alan şirketlerin çoğunun AKP-MHP yandaşı iş çevreleri oldukları ortadadır. Bu ikiyüzlü çıkar ilişkileri derhal sonlandırılmalı, İsrail ile ekonomik ilişkiler askıya alınmalıdır.

Filistin’i siyasal islamcı politikaları için bir koz, iç siyasette bir konsolidasyon aracı olarak kullanan AKP ve bölgedeki diğer ülkelerin gerici hükümetleri Filistin’in haklı davasının savunucuları olamaz. Bunlar Filistin halkının, gerçek yüzlerini gizleyen düşmanlarıdır.

Türkiye emekçileri, anti-emperyalistleri ve hak savunucuları 1948’den bu yana olduğu gibi bugün de hiçbir çıkar gözetmeksizin, Filistin halkının işgal ve yerinden edilme karşısında sürdürdüğü mücadelenin yanındadır.

Türkiye İşçi Partisi olarak tüm ülkelerde emeğe, özgürlük ve adalete düşman Saray Rejimlerinin birbirlerinin ortağı olduğunu biliyoruz.

Dünyanın gözü önünde her gün horlanan, sürülen, yerinden edilen, toprağı, evi alınan, ülkesi işgal edilen Filistin halkının yanındayız ve haklı davalarına sahip çıkıyoruz.

Şeyh Cerrah’da zorla ev boşaltmalara, Doğu Kudüs’ün ilhakına hayır!

İlhak ve işgale dayalı Siyonist rejime hayır!

Yaşasın Filistin halkının onurlu direnişi, yaşasın uluslararası dayanışma!

Türkiye İşçi Partisi

Paylaş: