FİLİSTİN HALKININ YANINDA, BARBARLIĞIN KARŞISINDAYIZ!

75 yıllık Siyonist işgal ve zulüm tüm barış ve arabuluculuk çabalarının askeri üstünlüğe sahip İsrail tarafından reddedilmesiyle son bulmuş, Gazze halkı 10X40 km ölçülerinde bir açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Gazze merkezli direniş güçlerinin İsrail topraklarına saldırısı, asker ve sivil İsraillileri esir alması Tel Aviv’den devasa bir karşı askeri saldırıyla karşılık bulmuş durumda.

Filistin’in halkının ve kendini savunma hakkının yanındayız. Barış yerine savaşı tercih eden tarafın Siyonistler olduğunu biliyoruz. Öte yandan savaş koşullarında dahi sivillerin hedef alınmasını, işkence edilmesini, çocukların “esir alınmasını” hiçbir şartta kabul edilemez buluyoruz.

Filistin’den Yemen’e, Kafkaslardan Rojava’ya tüm coğrafyalarda insanları canından ve yurdundan eden gelişmeler emperyalist merkezlerin ve bölgesel militarist hükümetlerin kana ve şiddete dayalı siyasetinin bir sonucudur. Tekil bir olayda kimin daha haklı ya da daha haksız olduğuna değil, tüm bu süreci yaratan uluslararası sisteme bakıyor, savaş ve militarizm üreten emperyalist kapitalizme karşı mücadelenin barbarlığa karşı insanlık değerlerinin mücadelesi olduğunun bilinciyle tutum alıyoruz.

AKP Hükümetinin sözde Filistin dostu açıklamalarına rağmen İsrail’in en önde gelen iş ortağını olduğunu biliyoruz. Saray Rejimi, Kafkaslardan Doğu Akdeniz’e kadar birçok başlıkta İsrail ile siyasi-ekonomik ve hatta askeri iş birliği sürecindedir. Ne Siyonistlerden, ne siyasal İslamcılardan ne de tüm bunların hamisi “liberal” emperyalist merkezlerden insanlık ve barış adına bir adım atmasını beklemiyoruz.

Barış için halklarımızı sadece Siyonist işgal ve zulümden değil, onların bölgemizdeki ticaret ortakları olan siyasal İslamcı işbirlikçilerinden de kurtarmak zorundayız.

Yaşasın Filistin halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesi.

Türkiye İşçi Partisi

Paylaş: