ÇOCUKLAR NEDEN ÇALIŞMAK ZORUNDA?

ILO 2021 verilerine göre tarım,  sanayi ve hizmet sektöründe çalışan çocuk sayısı dünyada 160 milyon. Oyun oynaması, okula gitmesi gereken çocuklar hangi gerekçelerle çalışıyor olabilir? Bu sorunun en temel yanıtı: “Yoksulluk”.
Tabii nüfus artışı, savaşlar, afetler ve salgın hastalıklar gibi krizler ve bu krizlerin neden olduğu göçler ile yetersiz sosyal destek de çocukların zorunlu işçiliğinin nedenlerinden.

Yoksul çocukların beslenme, sağlık, eğitim, beden dokunulmazlığı, oyun, dinlenme ve hatta barınma ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmamasını umursamayan siyasiler ailelere daha fazla çocuk yapmalarını söyleyebiliyor. 

Kendi çocuklarını pamuklara sarıp aile kavramını kutsallaştıran karar vericiler, her geçen yıl artan yoksullukla ailesinin geçimini ya da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için, zaman zaman yaşamsal tehlikeler barındıracak kadar, tehlikeli işlerde çalıştırılan çocuklar için ne yapıyor?

Çalışmak için okulu bırakmak zorunda kalan, gün doğumundan gün batımına, çoğunlukla güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortamlarda bulunan, gün içerisinde harcadığı enerjiyi karşılayacak kadar bile yemek yeme imkanı olmayan, yaşıtlarıyla oyun oynamayı unutan çocukların haklarını kim koruyacak?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın “MESEM” adıyla hayata geçirdiği proje çocukların sadece haftada 1 gün okulda olmasını ve geri kalan 4 gün işyerlerinde çalışmalarını destekliyor. Meslek öğretimi adı altında asgari ücretin %30’u gibi insanlık dışı bir ücret karşılığı emeği sömürülen çocukların yoksul aileler için ek gelir, çocuk haklarını yok sayan işletmeler için ucuz işgücü kaynağına dönüşmesi nasıl engellenecek? 

Devletin kurumlarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığı çocuk işçiliğinin artmasına neden olacak projelere imza atarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Planı hazırlaması çocuk hakları savunucularını ikna etmeye yeterli değil. 

Çocukların güvenli ve sağlıklı yaşam haklarının korunması için devletin, çocuk haklarını temel alan politikalar üretmesi ve uygulaması zorunludur. Çocuk İşçi kavramını normalleştirmek yerine çocukların çalışmak zorunda bırakıldığı gerçeğiyle mücadele edeceğiz. 

Türkiye İşçi Partisi Çocuk Hakları Komisyonu

Paylaş: