Türkiye İşçi Partisi 2.Olağanüstü Kongresi

Partimizin 11.06.2022 tarihinde “Meşrutiyet Mah. Konur Sok. No:35/8 Çankaya/Ankara” adresinde, saat 10:00’da çoğunluklu, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12.06.2022 tarihinde saat 10:00’da yine aynı adreste çoğunluksuz olarak yapılacak 2.Olağanüstü Kongresi’nin gündemi aşağıdaki gibi olacaktır.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 2. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ
KONGRE GÜNDEMİ

1- Gündem açılışı, yoklama

2- Kongre divanı seçimi

3- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

4- Genel Başkan, Merkez kurul ve organlarının seçilmesi

5-Dilek, temenniler ve kapanış biçiminde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Paylaş: