Çark Başak 13. Sayı

YÜRÜYORUZ GÜZEL GELECEĞE Bu düzen işçinin alın teriyle sefahat süren yüzde 1’in düzenidir! İşçiler, emekçiler, emeğiyle geçinenler yüzde 1’in düzenine teslim olmayacak! Aydınlık, sağlıklı, eşit ve

Çark Başak