Bilimsel Özgürlüğü Savunacağız

Yirmi yıla yaklaşan iktidarı boyunca AKP üniversitelere ve eğitim/bilim emekçilerine yönelik baskıcı ve özgürlük karşıtı tutumunu gizleme gereği duymamıştır. Gerek YÖK ve yandaş üniversite yönetimleri eliyle, gerekse çeşitli doğrudan müdahalelerle akademiye ve bilime yönelik düşmanca tavrını her fırsatta göstermekten çekinmemiştir. Son yıllarda ise bu saldırıların arttığı ve kapsamının genişlediği şüphe götürmezdir.

Barış Akademisyenlerine yönelik KHK zulmü, güncel olarak üniversitelerde yaşadığımız kayyum uygulamaları, soruşturmalar ve çeşitli baskı yöntemleri hız kesmeden devam etmektedir. Son günlerde ise Saray Rejimi akademiye yönelik saldırılarına bir yenisini eklemiştir. Araştırmacı Mehmet Baki Deniz’in Türkiye’deki otoriterleşmeyi incelediği doktora tezi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından aylarca bekletildikten sonra konusu ve içeriği uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ve yurt dışı denkliği verilmemiştir. Ayrıca akademisyen hakkında cumhurbaşkanına hakaret, terör gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Akademik özgürlüğe açık bir saldırı sayılan bu girişim anayasaya aykırı olması nedeniyle hukuksal açıdan da suç teşkil etmektedir. Türkiye İşçi Partisi Bilim Kurulu olarak bilimsel özgürlüğe müdahale eden bu girişimi kabul edilemez buluyor ve sürecin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Başta Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyum atamaları olmak üzere, tüm üniversitelerimize yönelik siyasi baskılar ile akademisyenlere ve bilime yönelik saldırılar son bulana kadar, Anayasamızca güvence altına alınan akademik özerklik ve bağımsız, özgür araştırma ortamı sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BİLİM KURULU

Paylaş:

Workers' Party of Turkey, 2020