Çark Başak 13. Sayı

YÜRÜYORUZ GÜZEL GELECEĞE Bu düzen işçinin alın teriyle sefahat süren yüzde 1’in düzenidir! İşçiler, emekçiler, emeğiyle geçinenler yüzde